stellplatzpraha@gmail.com

Stellplatz Praha

Děkujeme! Vaše platba proběhla v pořádku

Na Váš email jsme zaslali kód pro parkování. Nezapomeňte jej přepsat na kousek papíru a umístit viditelně za čelní sklo.
<< Vrátit se na hlavní stránku

Thank you! Your payment has been processed

We've sent a parking code to your email. Don't forget to write it down on a small piece of paper and place visibly behind your windshield.
<< Go back to the main page

Vielen Dank! Ihre Zahlung wurde verarbeitet

Wir haben Ihnen eine Email mit einem Code geschickt. Vergessen Sie bitte nicht, diesen an Stück Papier aufschreiben und hinter Ihr Windschutzscheibe legen.
<< Zurück
stellplatz-praha-kbelyobytné-autoparkoviště-prahaautomat-na-proudproud-nabíjení-pro-obytná-auta